ΠΑΤΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Σκοπός του Τμήματος:

Η αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι:

1.  Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και στον σχεδιασμό τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2. Η διεπιστημονική προσέγγιση τόσο του τουριστικού γνωστικού αντικειμένου όσο και του κλάδου σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον, με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία έρευνας.

Στόχος του προγράμματος σπουδών  είναι η παροχή οργανωμένων προπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων, μέσα από μια διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας την θεωρία με την πρακτική/τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Αναλυτικότερα το πεδίο του Τουρισμού εκπαιδευτικά και ερευνητικά προσεγγίζεται τόσο σε Μικροοικονομικό επίπεδο (επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις), όσο και σε Μακροοικονομικό επίπεδο (ανάπτυξη και πολιτική του τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο).

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία σύγχρονη εκπαίδευση για την ανάπτυξη στελεχών που θα έχουν την ικανότητα σταδιοδρομίας σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας και στους φορείς σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και πολιτικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στον Τουρισμό & Τουριστική Γεωγραφία

Μικροοικονομική

Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Ειςαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους – Προαιρετικό για την υποστήριξη των φοιτητών χωρίς Π.Μ


Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μακροοικονομική

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Στατιστική Επιχειρήσεων

Ειςαγωγή στο Δίκαιο


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Λογιστική Εταιρειών

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Τουριστική Οικονομική

Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας

Βάσεις Δεδομένων


Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις

Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων

Στρατηγικές και Πολιτικής Τουριστικής Ανάπτυξης

Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού

Τουριστική Νομοθεσία


Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό

Διοίκηση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων &Τροφοδοσίας

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Βασικά Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο

Ένα Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από τα παρακάτω:

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό

 Διοίκηση Αερομεταφορών

Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη


ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Brand Management)

Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού

Νέες τεχνολογίες σε Ευφυή Συστήματα Τουρισμού

Προχωρημένα Αγγλικά για τον Τουριστικό κλάδο

Ένα μάθημα Ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω:

Πολιτισμική Κληρονομιά και Τουρισμός

e-Επιχειρείν στο Τουρισμό

Πρακτική

Ανάπτυξη Πολυεδρικών Εφαρμογών 3


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διοίκηση Κρίσεων στον Τουριστικό Κλάδο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού

Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό

Ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω :

 Ποσοτικές Μέθοδοι και Μοντέλα Πρόβλεψης

Επιχειρηματικότητα , Καινοτομία και Τεχνολογία στον Τουριστικό Τομέα

Αγγλικά για Επιχειρήσεις

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Προβολή Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τουρισμός και Περιβάλλον – Βιώσιμος Τουρισμούς

Πτυχιακή ή δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω :

Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Επιχειρησιακή Έρευνα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οικονομική των Επιχειρήσεων

ΠτυχιακήΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα δύνανται να απασχοληθούν ως στελέχη στις παρακάτω επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς:

Σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως σε ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις φιλοξενίας, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, πρακτορεία (φυσικά και διαδικτυακά), σε φορείς διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και ως στελέχη σε τομείςπου αφορούν τη διοίκηση, το marketing, την οργάνωση και τις πωλήσεις.

Στο δημόσιο τομέα, όπως στο Υπουργείο Τουρισμού, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Επιπλέον στα γραφεία τουρισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), ως στελέχη που πραγματεύονται ζητήματα σχεδιασμού διοίκησης και πολιτικής του τουρισμού, καθώς και θέματα στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών προορισμών.

Ως αυτοαπασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία

Σε λογιστικά γραφεία ή σε λογιστήρια τουριστικών επιχειρήσεων

Σε κλαδικούς φορείς τουρισμού, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), κ.ά., ως στελέχη των φορέων αυτών.

Σε αναπτυξιακές εταιρείες, ως μελετητές και σύμβουλοι τουρισμού και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης.

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την τουριστική εκπαίδευση, ως καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτές στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης τουριστικών σπουδών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display