ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για:

 • Την αναγνώριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια και ιούς,
 • τη γνώση σχετικά με τη χημεία και τοξικολογία αλλά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων,
 • την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων αλλά και την δράση τους σε οργανισμούς μη στόχους,
 • τη καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας, όπως είναι τα σιτηρά, τα ψυχανθή, τα ενεργειακά φυτά, το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, με την απόκτηση δεξιοτήτων στη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων. Τέλος την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, αμπέλου, ελιάς δίνοντας έμφαση στην αρχιτεκτονική τοπίου.

Τέλος, στόχος του Τμήματος είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της φυτικής παραγωγής έτσι ώστε να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ


Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής:

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά και Στατιστική στις Γεωπονικές Επιστήμες
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Βιολογία
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αγγλική Ορολογία Ι

 

2ο Εξάμηνο

 • Γενετική
 • Αναλυτική και Οργανική Χημεία
 • Μορφολογία και Ανατομία Φυτών
 • Συστηματική Βοτανική
 • Φυσική
 • Αγγλική Ορολογία ΙΙ

 

3ο Εξάμηνο

 • Μικροβιολογία Φυτών
 • Βιοχημεία Φυτών
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Εντομολογία
 • Μετεωρολογία – Κλιματολογία
 • Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές

 

4ο Εξάμηνο

 • Μοριακή Βιολογία – Βιοτεχνολογία Φυτών
 • Φυτοπαθολογία
 • Γενική Ανθοκομία
 • Γενική Λαχανοκομία
 • Εδαφολογία
 • Γενική Γεωργία

 

5ο Εξάμηνο

 • Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
 • Βελτίωση Φυτών
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Γενική Δενδροκομία
 • Αμπελουργία
 • Αρδεύσεις – Στραγγίσεις

 

6ο Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία – Θρέψη Φυτών
 • Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
 • Ειδική Φυτοπροστασία Ι
 • Ειδική Γεωργία Ι
 • Ελαιοκομία
 • Διαχείριση Ενέργειας στη Γεωργία – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια

 

7ο Εξάμηνο

 • Ειδική Φυτοπροστασία ΙΙ
 • Βιολογική – Αειφορική Γεωργία
 • Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία

 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 7ου Εξαμήνου

 • Ρύπανση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος
 • Ειδική Γεωργία ΙΙ
 • Εσπεριδοειδή – Υποτροπικά Φυτά
 • Υπαίθρια Λαχανικά
 • Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού

 

8ο Εξάμηνο

 • Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί
 • Υδροπονία – Αεροπονία
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου

 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 8ου Εξαμήνου

 • Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα
 • Διασφάλισης ποιότητας
 • Ειδική Ανθοκομία
 • Μοριακή Διαγνωστική
 • Γεωργία Ακριβείας

 

9ο Εξάμηνο

 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

 

Μαθήματα Ελεύθερης  Επιλογής  9ου Εξαμήνου

 • Τοπογραφία – Τηλεπισκόπιση
 • Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στη Γεωργία
 • Βιοποικιλότητα και Αγροτικά Οικοσυστήματα
 • Μελισσοκομία
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Ιολογία Φυτών
 • Γεωργικός Πειραματισμός
 • Πρακτική Άσκηση

 

10ο Εξάμηνο

 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ
 • Πειραματική Πτυχιακή Εργασία ΙV

 

Μαθήματα Ελεύθερης  Επιλογής 10ου Εξαμήνου

 • Πιστοποίηση Συστημάτων Γεωργικής Παραγωγής
 • Γεωργοτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Γεωργικά Μηχανήματα
 • Διαχείριση Γεωργικών Υπολειμμάτων και Αποβλήτων
 • Οινολογία
 • Αγροτική Πολιτική
 • Ζιζανιολογία
 • Πρακτική Άσκηση

 

 

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής:

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ.λπ.
 • Αγροτική Τράπεζα: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογής, μελέτης και έρευνας, κεντρικά και περιφερειακά, και ως Διευθυντές Υποκαταστημάτων.
 • Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών.
 • Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος‐Χωροταξίας‐ Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών (π.χ. ως γεωργικοί ακόλουθοι ή βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες, Βιομηχανίες, κ.λπ.), Υπηρεσίες Περιφερειών κ.ά.
 • Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κα.


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Συνεταιριστικές Οργανώσεις: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές επιχειρήσεις (π.χ. θερμοκηπιακές, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ιστοκαλλιέργειες, βιοτεχνολογία φυτών, εμπορίας γεωργικών εφοδίων ή γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, κ.λπ.).
 • Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών  σε  γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής,  συνεταιριστικής και  επιχειρηματικής  μορφής  (σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μυοκτονίες στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον. κ.λπ.


Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, γεωργικών επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών εφοδίων‐γεωργικών μηχανημάτων‐ζωοτροφών, κ.ά., μελετητικών γραφείων, κ.λπ.

Διεθνείς Οργανισμοί: Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών Γραφείων, κ.λπ.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display