ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Η αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διττή:

 • παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με έμφαση στην σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη
 • η διενέργεια  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας  για  την  παραγωγή  νέας  γνώσης  στις Γεωπονικές Επιστήμες.

Με βάση την παραπάνω αποστολή, διατυπώνονται οι παρακάτω στρατηγικοί σκοποί του Τμήματος Γεωπονίας που συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους σκοπούς του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:

 • παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση
 • παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές,
 • προώθηση και αναγνώριση της καινοτομίας
 • συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Γεωπονίας
 • ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος
 • βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (8 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Δείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων του τμήματος  Γεωπονίας.


1ο  Εξάμηνο

 • Μαθηματικά
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Γενική Βιολογία
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Γεωργική Ζωολογία

2ο  Εξάμηνο

 • Φυσική – Αγρομετερεωλογία
 • Οργανική Χημεία
 • Μορφολογία – Ανατομία Φυτών
 • Στατιστική
 • Συστηματική Βοτανική
 • Αγροτική Οικονομία

 

 

3ο  Εξάμηνο

 • Αρχές Μικροβιολογίας
 • Βιοχημεία
 • Γενετική
 • Γεωργική Υδραυλική
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Αγγλικά Ορολογία

4ο  Εξάμηνο

 • Μοριακή Βιολογία
 • Ζιζανιολογία
 • Εδαφολογία
 • Γενική Ανθοκομία
 • Αρδεύσεις και Συστήματα Άρδευσης
 • Γεωργική Εντομολογία

5ο  Εξάμηνο

 • Γενική Γεωργία
 • Γενική Λαχανοκομία
 • Γενική Δενδροκομία
 • Γεωργικές & Θερμοκηπιακές Κατασκευές
 • Φυτοπαθολογία
 • Γεωργικός Πειραματισμός

6ο  Εξάμηνο


 • Σιτηρά, Ψυχανθή & Χορτοδοτικά Φυτά
 • Γενική Αμπελουργία
 • Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών
 • Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία & Θρέψη Φυτών

7ο  Εξάμηνο

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία
 • Παραγωγή Πολ/κου Υλικού
 • Αειφορική – Βιολογική Γεωργία

Μαθήματα Επιλογής  7ου  Εξαμήνου

 • Παραγωγική Ανθοκομία
 • Φυτοπροστασία  Ανθοκηπευτικών Φυτών
 • Γεωργική Μηχανολογία
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Γεωργία
 • Αλληλεπιδράσεις Φυτών και Μικροοργανισμών
 • Ειδική Αμπελουργία – Οινολογία
 • Αγροτική Πολιτική
 • Ευφυής Γεωργία
 • Πληροφορική στις Γεωπονικές Επιστήμες

8ο Εξάμηνο

 • Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
 • Εσπεριδοειδή, Ελιά

Μαθήματα Επιλογής  8ου  Εξαμήνου

 • Φυτοπροστασία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Ελαιοδοτικά, Κλωστικά, Βιομηχανικά Φυτά
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
 • Καλλωπιστικά Φυτά
 • Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών
 • Οικονομική Γεωργικών Επιχειρήσεων
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Πρακτική Άσκηση

9ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9ου Εξαμήνου

 • Υπαίθρια Καλλιέργεια Κηπευτικών
 • Ζωοτεχνία
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική
 • Βιοτεχνολογικέ ς Εφαρμογές στη Γεωπονία
 • Υδροπονία – Αεροπονία
 • Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
 • Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί Οπωροκηπευτικών
 • Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

10ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙΙ
 • Πτυχιακή Εργασία ΙV

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10ου Εξαμήνου

 • Μελισσοκομία – Σηροτροφία
 • Φυτοπροστασία Δενδροκομικών Φυτών
 • Θρεπτική Αξία
 • Τροφίμων και Διατροφή
 • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
 • Φυλλοβόλα Οπωροφόρα
 • Μικρά Οπωροφόρα – Υποτροπικά φυτά
 • Αγροβιοποικιλότητα και Διαχείριση Φυτογενετικών Πόρων
 • Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας
 • Οικολογία


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Π.Μ.Σ.  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο:

«Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων»,

Master in «Horticultural Technology – Nutritional Value of Plant Products»

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και οργανισμούς των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού, στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού τελειώσουν τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, αγροκτήματα, αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων κ.ά.

ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, οι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής μπορούν να ανοίξουν κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων, γραφείο γεωτεχνικών μελετών κ.λπ.


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια στη φυτική παραγωγή της χώρας μας πλήττει βέβαια τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Δημιουργούνται, όμως, ολοένα και περισσότερες σύγχρονες μονάδες φυτικής παραγωγής, όπου η παρουσία των Γεωπόνων είναι απαραίτητη.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill onli
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display