ΑΓΡΙΝΙΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση τους αποφοίτους με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση επιστημόνων που διαθέτουν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) σχετικές με:

(α)  τη γνώση σχετικά με τη χημεία, τη μηχανική και τη μικροβιολογία των τροφίμων,

(β) τη γνώση της τεχνολογίας για την παρασκευή, τη συντήρηση, τη συσκευασία και τη διάθεση στο εμπόριο μεγάλης ποικιλίας προϊόντων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης,

(γ) τη δυνατότητα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα τροφίμων,

(δ) την ανάπτυξη νέων ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων, με υψηλή διατροφική αξία, ελκυστικότητα αλλά και ασφάλεια για τους καταναλωτές,

(ε) την προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα της επεξεργασίας των βιομηχανικών τροφίμων, (στ) τη βασική γνώση οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων τροφίμων και γενικότερης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,

(ζ) τις βασικές αρχές της νομοθεσίας αλλά και της ηθικής που διέπουν την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τροφίμων.


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ

Το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος ΕΤΤ είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε στα πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής να λαμβάνει τις βασικές γνώσεις που θα του χρειαστούν για την εμβάθυνση και εξειδίκευση που θα ακολουθήσει στην πορεία της εκπαίδευσής του.

Έτσι, μέχρι και το 5ο εξάμηνο το ΠΣ αποτελείται μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 6ο εξάμηνο και μέχρι και το 9ο αρχίζουν να διατίθενται και μαθήματα επιλογής, ενώ το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία
 • Φυσική
 • Πληροφορική Ι
 • Αγγλικά Ι

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Στατιστική
 • Οργανική Χημεία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Βιοχημεία
 • Πληροφορική ΙΙ
 • Αγγλικά ΙΙ

 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Γενική Μικροβιολογία
 • Μηχανική Τροφίμων Ι
 • Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
 • Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων
 • Στοιχεία Γεωργικής Παραγωγής Ι
 • Διατροφή & Θρεπτική Αξία Τροφίμων

 

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μηχανική Τροφίμων ΙΙ
 • Αρχές Marketing Τροφίμων
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Παραγωγή Τροφής από Υδάτινα Οικοσυστήματα
 • Στοιχεία Γεωργικής ΠαραγωγήςΙΙ

 

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ασφάλεια Τροφίμων
 • Σύνταξη Επιστημονικών Εργασιών & Τεχνικών Εκθέσεων
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Ι
 • Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης Ι

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΙΙ
 • Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης ΙΙ
 • Οινολογία
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.)

 

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στην Παραγωγή Τροφίμων
 • Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών
 • Συσκευασία Τροφίμων
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.)

 

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης Τροφίμων
 • Νομοθεσία Τροφίμων
 • Λογιστική Επιχειρήσεων Τροφίμων
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εαρινού εξαμ.)

 

9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εργασιακή Ηθική
 • Υγιεινή & Ασφάλεια Βιομηχανιών Τροφίμων
 • Σχεδιασμός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.)
 • ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (χειμερινού εξ.)

 

10Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή Εργασία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Γεωργία Ακριβείας
 • Τρόφιμα και Πολιτισμός
 • Διαχείριση Έργων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Σύγχρονες Τάσεις στη Γεωργική Παραγωγή
 • ΒιολογικήΓεωργία-Βιολογικά Τρόφιμα
 • Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων
 • Βιομηχανικές Ζυμώσεις
 • Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Νερού
 • Νανοτεχνολογία & Βιοϋλικά στην Παραγωγή Τροφίμων
 • Διαχείριση Αποβλήτων & Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Τροφίμων
 • Τεχνολογία & Ποιοτικός ‘Έλεγχος Μεταποιημένων Τροφίμων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Τοξικολογία Περιβάλλοντος & Τροφίμων
 • Στρατηγική Marketing Επιχειρήσεων Τροφίμων
 • Στατιστικός Έλεγχος Διαδικασιών Παραγωγής
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Γεωργική Ζωολογία-Εντομολογία
 • Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Φρούτων & Λαχανικών
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Χημικά Πρόσθετα Τροφίμων
 • Ζωοτεχνία-Διατροφή Αγροτικών Ζώων
 • Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τεχνολογία Τροφίμων
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πρακτική Άσκηση

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

1. Στις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίµων.

2. Εµπορία και διακίνηση εξοπλισµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών τροφίµων και πρόσθετων υλών.

3. Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίµων , σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρµόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.

4. Εκπόνηση ή συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων.

5. Συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων.

6. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελµατικά αντικείµενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων.

7. Άσκηση καθηκόντων εµπειρογνώµονα σε αγορανοµικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίµων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίµων.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display