ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ίδρυσή του και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αποτελεί ένα από τα έξι Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, η οποία έχει έδρα το Μεσολόγγι.

Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, ώστε να στηρίξουν την επαγγελματική τους προοπτική στον τομέα των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής μέσω ενός ιδιαίτερα δυναμικού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών, το οποίο παρέχει την δυνατότητα προσωπικών επιλογών σε ένα σύγχρονο και ευρύ γνωστικό πεδίο.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Ακολουθούν αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο:

1Ο  ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

 

3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ 

4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ 

 

5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

 

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
 • ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 

7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ
 • ΘΕΡΜΙΚΕΣ – ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ BIOMHXANIES
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΜΟΝΑ∆ΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΡΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ- ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

9Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΧΑΡΤΟΓΡ/ΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

 • ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
 • Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 • ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 Διπλωματική ΕργασίαΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν

 • είτε ως αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες,
 • είτε ως μελετητές να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας με την παράλληλη/ταυτόχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, γαλακτοκομίας, πτηνοτροφίας, αλιείας, τουρισμού και δη οικοτουρισμού
 • στην αειφόρο παραγωγή αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτόμες μεθόδους απομακρυσμένης παρακολούθησης, λίπανσης-υδρολίπανσης και άρδευσης των καλλιεργειών, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, τυποποίησης και πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 
 • στον σχεδιασμό και εφαρμογή της «Ευφυούς Γεωργίας του Μέλλοντος – Smart Agriculture of the Future» .

 

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display