ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Λογοθεραπείας επιδιώκει την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • την εκπαίδευση των φοιτητών επί της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση της ανθρώπινης επικοινωνίας - φωνής, ομιλίας και λόγου - και την πρόσληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή
 • την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης τραυλισμού στο κοινό στην κλινική του Τμήματος
 • την έρευνα επί θεμάτων που αφορούν διαταραγμένο και φυσιολογικό λόγο, φωνή, ομιλία με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :


ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 • Φωνητική
 • Γλωσσική Ανάπτυξη
 • Εξελικτική Ψυχολογία (Βρεφική-Παιδική-Εφηβική Ηλικία / Γήρανση)
 • Ανατομία - Φυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
 • Παιδιατρική
 • Γλωσσολογία
 • Εισαγωγή Στους Η/Υ & Στη Στατιστική
 • Αγγλικά 1
 • Αγγλικά Για Αρχάριους

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 • Φωνητική Ανάπτυξη & Διαταραχές
 • Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
 • Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου
 • Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία
 • Στατιστική για τις Επιστήμες Συμπεριφοράς
 • Αγγλικά 2
 • Εισαγωγή Στην Κοινωνική Εργασία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 • Ακοολογία
 • Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας -Συμπεριφορισμός
 • Κλινική Νευροψυχολογία
 • Κλινικά Θέματα Λογοπαθολογίας
 • Γλωσσικές Διαταραχές Στη Σχολική Ηλικία -Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αγγλικά - 3
 • Αρχές Δικαίου

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

 • Αποκαταστατική Ακοολογία
 • Ψυχογλωσσολογία
 • Μέθοδοι Έρευνας Στις Επιστήμες Συμπεριφοράς
 • Διαταραχές Της Φώνησης
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας
 • Κλινική Άσκηση 1
 • Αγγλικά 4
 • Αρχές Οικονομικής

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 • Διαταραχές Της Ροής Της Ομιλίας (Τραυλισμός)
 • Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων Με Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες
 • Νευρογλωσσολογία
 • Νοηματική Γλώσσα
 • Διαταραχές Της Κατάποσης-Δυσφαγία
 • Συμπεριφορική Νευρολογία
 • Κλινική Άσκηση 2
 • Αγγλικά 5

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 • Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων Με Αφασίες & Συναφείς Διαταραχές
 • Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων Με Εγκεφαλική Παράλυση
 • Νευρολογικές Διαταραχές Επικοινωνίας
 • Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων Με Λαρυγγεκτομή
 • Μαθησιακές Διαταραχές -Δυσλεξίες
 • Κλινική Άσκηση 3
 • Αγγλικά 6

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • Κοινωνιογλωσσολογία Διαλεκτολογία
 • Θέματα Ψυχοπαθολογίας Συμβουλευτική Στις Διαταραχές Επικοινωνίας
 • Αποκατάσταση Γνωστικών Λειτουργιών
 • Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας
 • Εφαρμογές Η/Υ Και Νέων Τεχνολογιών Στη Λογοπαθολογία
 • Κλινική Άσκηση 4
 • Αγγλικά 7
 • Κλινική Ηθική Και Δεοντολογία

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • Πτυχιακή Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση (20 ώρες)

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :

 • Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου" και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), Μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών  κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους τομείς:
  1. Αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
  2. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
  3. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές, κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας - Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), Μη λεκτικής επικοινωνίας - τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν:
  • Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  • Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.
  • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.
 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.
 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης:
  • Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ' οίκον θεραπείας σε ασθενείς.
  • Μπορούν ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμόδιων επαγγελματιών, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερομένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display