ΑΡΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα Γεωπoνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και στην τεχνολογία σε όλους τους τομείς της Φυτικής και της Ζωικής παραγωγής, με τη διδασκαλία και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους  φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση-κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Τα μαθήματα του ΠΠΣ διακρίνονται σε:

α) Μαθήματα των Δύο Πρώτων Ετών (Κοινά)

β) Μαθήματα Κατεύθυνσης Φυτική Παραγωγή (εξάμηνα 5-10)

γ) Μαθήματα Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγή (εξάμηνα 5-10)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ:

α) Μαθήματα των Δύο Πρώτων Ετών (Κοινά)

 

 

1ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Γενική και ανόργανη χημεία

2

Υποχρεωτικό

Γενική βιολογία - Βιοτεχνολογία

3

Υποχρεωτικό

Αγροοικολογία

4

Υποχρεωτικό

Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής

5

Υποχρεωτικό

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

6

Υποχρεωτικό

Φυσική - Αγρομετεωρολογία

7

Υποχρεωτικό

Αγγλική ορολογία Ι

 

 

 
 

 

2ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Γενική γεωργία

2

Υποχρεωτικό

Γενική ζωοτεχνία

3

Υποχρεωτικό

Οργανική χημεία - Βιοχημεία

4

Υποχρεωτικό

Μορφολογία φυτών

5

Υποχρεωτικό

Γενετική

6

Υποχρεωτικό

Εφαρμογές πληροφορικής στην αγροτική παραγωγή

7

Υποχρεωτικό

Αγγλική ορολογία ΙΙ

 

 

 
 

 

3ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Γενική γεωργική ζωολογία και εντομολογία

2

Υποχρεωτικό

Εδαφολογία

3

Υποχρεωτικό

Γενική μικροβιολογία

4

Υποχρεωτικό

Φυσιολογία φυτών

5

Υποχρεωτικό

Ανατομία των ζώων

6

Υποχρεωτικό

Αρχές αγροτικής οικονομίας & πολιτικής - Νομοθεσία

7

Υποχρεωτικό

Αειφορικός σχεδιασμός χρήσεων γης και αγροτικού τοπίου

 

 

 
 

 

4ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Συστηματική βοτανική

2

Υποχρεωτικό

Φυσιολογία ζώων

3

Υποχρεωτικό

Τρόφιμα, διατροφή και υγεία

4

Υποχρεωτικό

Εμπορία και διακίνηση αγροτικών προϊόντων

5

Υποχρεωτικό

Κτηνοτροφικά φυτά και διαχείριση βοσκοτόπων

6

Υποχρεωτικό

Τηλεπισκόπηση - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

7

Υποχρεωτικό

Διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων

 

 

β) Μαθήματα Κατεύθυνσης Φυτική Παραγωγή (εξάμηνα 5-10)

 

 

5ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Ζωικοί εχθροί Ι

2

Υποχρεωτικό

Γενική λαχανοκομία

3

Υποχρεωτικό

Γεωργική υδραυλική - Στραγγίσεις

4

Υποχρεωτικό

Γενική δενδροκομία

5

Υποχρεωτικό

Γενική ανθοκομία

6

Υποχρεωτικό

Βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά

 

 

 
 

 

6ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Γεωργική φαρμακολογία

2

Υποχρεωτικό

Θρέψη φυτών - Λιπάσματα

3

Υποχρεωτικό

Γενική φυτοπαθολογία

4

Υποχρεωτικό

Γεωργικές κατασκευές

5

Υποχρεωτικό

Βελτίωση φυτών

6

Υποχρεωτικό

Αρδεύσεις

7

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Μαθήματα επιλογής 6ου εξαμήνου

1

Επιλογής

Χλοοτάπητες - φυτά εδαφοκάλυψης

2

Επιλογής

Καλλιέργειες υπό κάλυψη

3

Επιλογής

Αρχιτεκτονική τοπίου : Βασικές έννοιες

4

Επιλογής

Καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου

5

Επιλογής

Διαχείριση ενέργειας στη γεωργία

 

 

 
 

 

7ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Διαχείριση αστικού-περιαστικού πρασίνου

2

Υποχρεωτικό

Ειδική φυτοπαθολογία Ι

3

Υποχρεωτικό

Ζωικοί εχθροί ΙΙ

4

Υποχρεωτικό

Ειδική δενδροκομία Ι

5

Υποχρεωτικό

Σποροπαραγωγή & Τεχνολογία σπόρου

6

Υποχρεωτικό

Γεωργικά μηχανήματα

7

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Μαθήματα επιλογής 7ου εξαμήνου

1

Επιλογής

Κήποι ειδικής μορφής

2

Επιλογής

Διαχείριση εδαφικών πόρων

3

Επιλογής

Γεωργοτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες

4

Επιλογής

Γεωργικός πειραματισμός και ανάλυση δεδομένων

 

 

 
 

 

8ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Ειδική δενδροκομία ΙΙ

2

Υποχρεωτικό

Ειδική φυτοπαθολογία ΙΙ

3

Υποχρεωτικό

Αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά

4

Υποχρεωτικό

Αμπελουργία

5

Υποχρεωτικό

Αειφορικος σχεδιασμός αστικού & περιαστικού πρασίνου

6

Υποχρεωτικό

Ειδική λαχανοκομία

7

Υποχρεωτικό

Μελισσοκομία

8

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Πρακτική Άσκηση

 

 

Μαθήματα επιλογής (8ου εξαμήνου)

1

Επιλογής

Υδροπονία - καλλιέργειες σε υποστρώματα

2

Επιλογής

Διαχείριση ζιζανίων & Αξιοποίηση αυτοφυούς χλωρίδας

3

Επιλογής

Γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας

 

 

 
 

 

9ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Ελαιοκομία

2

Υποχρεωτικό

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας

3

Υποχρεωτικό

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

4

Υποχρεωτικό

Δασοκομία πόλεων

5

Υποχρεωτικό

Βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία

6

Υποχρεωτικό

Διασφάλιση ποιότητας - πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

7

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Μαθήματα επιλογής 9ου εξαμήνου

1

Επιλογής

Καλλιέργειες in vitro

2

Επιλογής

Εφαρμογή Η/Υ στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

3

Επιλογής

Φυτά κηποτεχνίας

4

Επιλογής

Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί σε προϊόντα φυτικής παραγωγής

 

 

 
 

 

1Οο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

 

Υποχρεωτικό

Πτυχιακή εργασία

 

 

γ) Μαθήματα Κατεύθυνσης Ζωική Παραγωγής (εξάμηνα 5-10)

 

 

5ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Βασική διατροφή των ζώων

2

Υποχρεωτικό

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

3

Υποχρεωτικό

Υδατοκαλλιέργειες

4

Υποχρεωτικό

Ευζωία και συμπεριφορά των ζώων

5

Υποχρεωτικό

Αναπαραγωγή των ζώων

6

Υποχρεωτικό

Διαχείριση αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

 

 

 
 

 

6ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Εφαρμοσμένη Διατροφή Αγροτικών Ζώων

2

Υποχρεωτικό

Μικροβιολογία - Ανοσολογία των ζώων

3

Υποχρεωτικό

Στοιχεία Παθολογίας Αγροτικών Ζώων

4

Υποχρεωτικό

Διατροφή και Υγεία Υδρόβιων Οργανισμών

5

Υποχρεωτικό

Εκτροφή και Υγιεινή Ζώων Συντροφιάς

6

Υποχρεωτικό

Επιστήμη ζώων εργαστηρίου

7

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Μαθήματα επιλογής 6ου Εξαμήνου

1

Επιλογής

Βιοπληροφορική

2

Επιλογής

Ιχθυοπονία εσωτερικών υδάτων - Ενυδρειολογία

3

Επιλογής

Ιπποτροφία

 

 

 
 

 

 
 

 

7ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Προβατοτροφία - Αιγοτροφία

2

Υποχρεωτικό

Παρασιτολογία των ζώων

3

Υποχρεωτικό

Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

Υποχρεωτικό

Υγεία των ζώων και λοιμώδη νοσήματα

5

Υποχρεωτικό

Βοοτροφία

6

Υποχρεωτικό

Βιοτεχνολογία ζωικών οργανισμών

7

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Μαθήματα επιλογής 7ου Εξαμήνου

1

Επιλογής

Ειδικές εκτροφές (Κονικλοτροφία, γουνοφόρα, σαλιγκαροτροφία, θηραματοτροφία)

2

Επιλογής

Θαλασσοκαλλιέργειες - Οστρακοκαλλιέργειες

3

Επιλογής

Γεωργοτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες

4

Επιλογής

Γεωργικός πειραματισμός και ανάλυση δεδομένων

 

 

 
 

 

8ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Πτηνοτροφία

2

Υποχρεωτικό

Χοιροτροφία

3

Υποχρεωτικό

Κτηνιατρική Φαρμακολογία

4

Υποχρεωτικό

Γενετική βελτίωση των ζώων

5

Υποχρεωτικό

Μελισσοκομία

6

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από επιλογές 1, 2 στη λίστα που ακολουθεί)

7

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από επιλογές 3, 4 στη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Πρακτική Άσκηση

 

 

Μαθήματα επιλογής 8ου Εξαμήνου

1

Επιλογής

Λειτουργικά Βιοϋλικά-Βιοσυστήματα μηχανικής ιστών

2

Επιλογής

Βιοτρόφιμα-λειτουργικά τρόφιμα

3

Επιλογής

Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και χρήση τους στη ζωική παραγωγή

4

Επιλογής

Γεωργία-Κτηνοτροφία ακριβείας

 

 

 
 

 

9ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

1

Υποχρεωτικό

Τεχνολογία κρέατος

2

Υποχρεωτικό

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

3

Υποχρεωτικό

Τεχνολογίες Αναπαραγωγικής Διαχείρισης των Ζώων

4

Υποχρεωτικό

Γαλακτοκομία και τεχνολογία γάλακτος

5

Υποχρεωτικό

 Γενετική Μηχανική και Διαχείριση Γενετικού Υλικού

6

Υποχρεωτικό

Διασφάλιση ποιότητας - Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων

7

Υποχρεωτικό

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία

8

Επιλογής

Μάθημα επιλογής (ένα από τη λίστα που ακολουθεί)

 

 

Μαθήματα επιλογής 9ου Εξαμήνου

1

Επιλογής

Τυροκομία

2

Επιλογής

Νοσηλευτική ζώων συντροφιάς

 

 

 
 

 

10ο εξάμηνο

Α/Α

Υποχρεωτικό/
Επιλογής

Τίτλος μαθήματος

 

Υποχρεωτικό

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

  1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αγροχημεια και Βιολογικες Καλλιεργειες» - Σύμπραξη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου
  2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Υδατοκαλλιεργειες – Παθολογικα Προβληματα Εκτρεφομενων Υδροβιων Οργανισμων» - Σύμπραξη του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου
  3. Προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Οι επαγγελματικές ειδικότητες των αποφοίτων του Τμήματος είναι:

  • Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
  • Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής

Οι Γεωπόνοι απόφοιτοι του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, όπως τεκμαίρεται από το παρών πρόγραμμα σπουδών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων (Γεωτεχνικών), καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόλησή τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα στο Π.Δ. 344/2000. Ειδικότερα για τους Γεωπόνους αφορούν τα Άρθρα 8 & 9.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως:

  • Σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργική ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στην ποιοτική βελτίωση τους και στην μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων.
  • Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση.
  • Έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα.
  • Προσφορά υπηρεσιών σε αγροτικές παραγωγικές μονάδες.
  • Εμπόριο αγροτικών εφοδίων και προϊόντων.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display