ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Το Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π. στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου που καλύπτει το εύρος των αντικειμένων της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και στην έρευνα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτελεί το πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας που αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι ιδανικό για την εξάσκηση των φοιτητών στην πράξη αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα δασοπονίας και φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα και συμβάλλει σημαντικά στη δασική έρευνα στην Ελλάδα. Ακόμη, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και με Φορείς και επιχειρήσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (10 ΕΞΑΜΗΝΑ)

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Τομείς:

(Α) ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Β) ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 • Βιολογία Άγριας Πανίδας
 • Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτών
 • Μετεωρολογία-Κλιματολογία
 • Γεωλογία-Ορυκτολογία-Πετρογραφία
 • Μαθηματικά
 • Γενική Οικολογία
 • Αγγλικά Ι*

               

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 • Βιομετρία
 • Δασική Βοτανική (Συστηματική)
 • Δασική Εδαφολογία
 • Τεχνικό Σχέδιο
 • Υδρολογία
 • Χημεία Περιβάλλοντος
 • Αγγλικά ΙΙ*

                                                               

               

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Δενδρομετρία
 • Γεωγραφικά Συστήματα
 • Πληροφοριών Περιβάλλοντος
 • Δασική Βοτανική (Δένδρα και Θάμνοι)                
 • Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων
 • Τοπογραφία
 • (1 Μάθημα Επιλογής)
 • Αγγλικά ΙΙΙ*

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ               

 • Γονιμότητα Δασικών Εδαφών
 • Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
 • Πληροφορική-Εφαρμογές στη
 • Δασική Επιστήμη
 • Εδαφομηχανική

             

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Δασική Οικονομική
 • Δομή και Ιδιότητες Ξύλου
 • Αγγλικής γλώσσας (Lower)
 • Οικοτουρισμός - Δασική Αναψυχή
 • Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία
 • Δασική Βοτανική (Γεωβοτανική)
 • (1 Μάθημα Επιλογής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Αγγλικά IV*
 • Κλιματική Αλλαγή και Δασικά
 • Οικοσυστήματα
 • Τεχνικές Δειγματοληψίας
 • Φυσική Γεωγραφία
 • Δασική Εργασιολογία

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


 • Δασική Οικολογία
 • Δασική Οδοποιία
 • Δασική Αεροφωτογραφία-
 • Τηλεπισκόπηση
 • Δασική Παθολογία
 • Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές
 • (1 Μάθημα Επιλογής)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


 • Οικοσυστημικές Υπηρεσίες
 • Εκτροφή Θηραμάτων
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Δασικό Κτηματολόγιο

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 • Δασοκομική
 • Οικολογία και Διαχείριση Λιβαδικών
 • Οικοσυστημάτων
 • Θηραματική-Διαχείριση Άγριας Πανίδας
 • Δασική Εντομολογία
 • Τεχνολογία Ξύλου
 • (1 Μάθημα Επιλογής)

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


 • Δασική Εκτιμητική
 • Μυκητολογία – Μακρομύκητες
 • Ιχθυοκαλλιέργειες Γλυκέων Υδάτων
 • Αυτοφυή Αρωματικά και
 • Φαρμακευτικά Φυτά

 

Πρακτική Άσκηση (2 μήνες)

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


 • Οικοσυστημάτων
 • Δασική Γενετική
 • Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι
 • Δασοκομία Πόλεων
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
 • Επιπτώσεων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


 • Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα
 • Εφαρμογές Στατιστικής με Η/Υ
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές
 • Τουρισμού
 • Δασοτεχνικά Έργα και Κατασκευές
 • Χημικά Προϊόντα Ξύλου

 


 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


 • Διαχείριση Δασικών
 • Οικοσυστημάτων
 • Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ
 • Διαχείριση Υγροτοπικών
 • Οικοσυστημάτων
 • Δασικά Φυτώρια-Αναδασώσεις
 • Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • (1 Μάθημα Επιλογής)

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


 • Οικοφυσιολογία Δασικών Ειδών
 • Γενετική Βελτίωση Δασικών Ειδών
 • Διαχείριση Αστικής Πανίδας
 • Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση
 • Ζωικών Εχθρών Δασοπονικών Ειδών
 • Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις
 • Τυποποίηση-Πιστοποίηση ΔασικώνΠροϊόντων

 

Πρακτική Άσκηση (2 μήνες)

 

 


ΕΞΑΜΗΝΟ 9


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ


 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Αγροδασοπονία
 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Δασική και Περιβαλλοντική
 • Πολιτική
 • (1ο         Μάθημα Επιλογής)
 • (2ο         Μάθημα Επιλογής)
 • (3ο         Μάθημα Επιλογής)

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια
 • Οικολογικές Αξιολογήσεις-
 • Παρακολούθηση Oικοσυστημάτων
 • Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών
 • Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Διοίκηση Δασικών Οργανισμών καιΕπιχειρήσεων
 • Οικονομική Δασικών Επιχειρήσεων
 • Δασική Βιομάζα και Ενέργεια
 • Περιβαλλοντική Ηθική

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

Πτυχιακή Διατριβή

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν ως κύρια ενασχόληση την ισορροπία, αναγέννηση και επέκταση του φυσικού τοπίου και των δασικών εκτάσεων, τη δασική οικολογία και την οικολογία των υγροβιοτόπων.
Έχουν τη δυνατότητα, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία, να παρέχουν υπηρεσίες για ορθολογική διαχείριση του δάσους και για διαχείριση - αξιοποίηση των φυσικών πόρων που αφορούν το δασικό πλούτο. Μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Δασικούς Συνεταιρισμούς, δασικές βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα επιστημονικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display