ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κα­τάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κα­τάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν ως κύρια ενασχόληση την ισορροπία, αναγέννηση και επέκταση του φυσικού τοπίου και των δασικών εκτάσεων, τη δασική οικολογία και την οικολογία των υγροβιοτόπων.
Έχουν τη δυνατότητα, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία, να παρέχουν υπηρεσίες για ορθολογική διαχείριση του δάσους και για διαχείριση - αξιοποίηση των φυσικών πόρων που αφορούν το δασικό πλούτο. Μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Δασικούς Συνεταιρισμούς, δασικές βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα επιστημονικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω.
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display