ΕΛΛΆΔΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
To Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος του νέο-ιδρυθέντος Τμήματος είναι να υποστηρίξει την εκπαίδευση και την έρευνα στα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

Οι φοιτητές που θα εγγραφούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα παρακολουθήσουν κατά τα πρώτα δύο έτη, μαθήματα και εργαστήρια που διαμορφώνουν ένα συμπαγές γνωσιολογικό υπόβαθρο και υποστηρίζουν τους πέντε βασικούς πυλώνες του προγράμματος σπουδών:

  • Αεροδιαστημική
  • Φυσική 
  • Μαθηματικά
  • Πληροφορική
  • και Μηχανική υπολογιστών

 

Στο τρίτο έτος, το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στο αντικείμενο της Αεροδιαστημικής.

Στο τέταρτο και τελευταίο έτος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων: η 1η αφορά στο σχεδιασμό δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων (space upstream), και η 2η στην ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών (space downstream). Για την υποστήριξη των δύο αυτών κατευθύνσεων, προσφέρονται μαθήματα επιλογής (ενδεικτικά αναφέρονται: διαστημική οργανολογία, δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, αυτοματισμός και ρομποτική, συστήματα ραντάρ, εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης, επικοινωνιών και πλοήγησης, οπτικοποίηση δεδομένων, κ.α.).

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, οι φοιτητές σχεδιάζουν τη δική τους εφαρμογή (project), λ.χ. στο αντικείμενο των μικρο-δορυφόρων, και τέλος εκπονούν την υποχρεωτική πτυχιακή τους εργασία μέσα από την οποία εξειδικεύουν σε ένα από τα αντικείμενα του Προγράμματος. Για την πληρότητα της εκπαίδευσης τους αλλά και για την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας, οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε σύγχρονα εργαστήρια που υποστηρίζουν τα μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.Α’ ΕΤΟΣ

1ο Εξάμηνο Σπουδών

101. ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

102. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

103. ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

104. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

105. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

 

2ο Εξάμηνο Σπουδών2

201. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

202. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

203. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

204. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

205. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

206. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

207. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ AΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 Με την εξαίρεση του μαθήματος 201 και του Εργαστηρίου Φυσικής, τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου είναι Υποχρεωτικά Επιλογής. Ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει τέσσερα εκ των πέντε.

 

Β΄ ΕΤΟΣ

3ο Εξάμηνο Σπουδών

301. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ

302.  HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ

303. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

304. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

305. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

306. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ)

 

4ο Εξάμηνο Σπουδών

401. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

402. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

403. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

404. ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

405. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

406. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ,ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ)

 

Γ΄ΕΤΟΣ

5ο Εξάμηνο Σπουδών

501. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II  

502. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

503. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

504. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

505. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

6ο Εξάμηνο Σπουδών

601. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

602. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

603. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

604. ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

605. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Δ’ ΕΤΟΣ

7ο Εξάμηνο Σπουδών

Με την εξαίρεση του Εργαστηρίου 701 που είναι υποχρεωτικό, τα μαθήματα 702-710 είναι Επιλογής. Ο φοιτητής  θα πρέπει να  επιλέξει  4 από τα προσφερόμενα  μαθήματα, ανάλογα  με  τα  ενδιαφέροντα  του  και  την  κατεύθυνση  την  οποία  επιθυμεί  να παρακολουθήσει.

 

701. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

702. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

703. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ5

704. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

705. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

706. ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

707. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΙΣ

708. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

709. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

710. ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

8ο Εξάμηνο Σπουδών

Με την εξαίρεση της Διπλωματικής Εργασίας (801) που είναι υποχρεωτική, τα μαθήματα 802-810 είναι Επιλογής. Ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει 3 τα προσφερόμενα μαθήματα, ανάλογα  με  τα  ενδιαφέροντα  του  και  την  κατεύθυνση  την  οποία  επιθυμεί  να παρακολουθήσει.

801. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1

802. ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

803. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

804. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑ

805. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ5

806. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

807. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

808. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

809. ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

810. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σημειώνεται ότι ο τομέας της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σημειώνει σημαντική δυναμική τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Ευρώπη, τα προγράμματα Galileo (για την πλοήγηση) και Copernicus (για την παρατήρηση της γης) σε συνδυασμό με τη νέα γενιά δορυφόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αεροδιαστημικής, έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς που προσφέρει μείζονες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε τομείς όπως διαστημική οργανολογία, τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση, τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης, δορυφορικά συστήματα, κ.α. καθώς και σε εφαρμογές, όπως η ασφάλεια των μεταφορών, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία ακριβείας, η πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες), οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α. 
Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display