ΧΑΛΚΙΔΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι να θεραπεύει και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας, των Τροφίμων και τη Διαχείριση των Φυσικών Πόρων & την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού τομέα στις νέες προκλήσεις της αγοράς καινοτόμων αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν:

 • Την Ανάπτυξη και Διαχείριση της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με χρήση νέων ευφυών τεχνολογιών της Γεωργίας Ακριβείας
 • Την Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με έμφαση στην Αυθεντικότητα των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων και την ανάδειξη της Ποιότητας τους
 • Την ορθολογική Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος με ταυτόχρονη αξιοποίηση των παραπροϊόντων αγροτικής παραγωγής
 • Την Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

     1ο   ΕΞΆΜΗΝΟ


    Υποχρεωτικά μαθήματα                         

 • Μαθηματικά 
 • Φυσική Περιβάλλοντος                                                    
 • Kυτταρική και Μοριακή Βιολογία         
 • Γενική Χημεία
 • Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης             
                                                                                                                                                                     

    2ο ΕΞΆΜΗΝΟ

    Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βασική Στατιστική
 • Εισαγωγή στους Η/Υ και Προγραμματισμός

      Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα(α)

 • Βιοχημεία
 • Αναλυτική Χημεία 
 • Αγροτική Οικονομία
 • Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 

     3ο  ΕΞΆΜΗΝΟ                                           


    Υποχρεωτικά μαθήματα                           

 • Στατιστική Ανάλυση Διεργασιών             
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική                 

      Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα(α)                               

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής       
 • Εδαφολογία 
 • Χημεία Περιβάλλοντος                                   

 

    4ο ΕΞΆΜΗΝΟ

    Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος
 • Γεωργία Ακριβείας – Ευφυή Συστήματα

    Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα(α) 

 • Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Μετρήσεων
 • Γεωργική Μετεωρολογία - Κλιματολογία 
 • Μικροβιολογία Τροφίμων

                    

 

    5ο   ΕΞΆΜΗΝΟ                                           

    Υποχρεωτικά μαθήματα                             

 • Σχεδιασμός και Λήψη Αποφάσεων           
 • Οικολογία και Δυναμική Πληθυσμών       
 • Εργαστήριο Ανάλυσης Τροφίμων     
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

    Επιλεγόμενα μαθήματα                             

 • Προϊόντα Ελαιοκομίας                           
 • Προϊόντα Αμπελουργίας - Οινολογία       
 • Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων                             
 • Συστήματα Παραγωγής 
 • Διαχείριση Έργων                             

 

     6ο ΕΞΆΜΗΝΟ

     Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βιοποικιλότητα 
 • Βιοτεχνολογία  
 • Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακών Αναλύσεων

    Επιλεγόμενα μαθήματα

 • Προϊόντα Γαλακτοκομίας 
 • Προϊόντα Μελισσοκομίας
 • Διαχείριση Yποπροϊόντων Γεωργικών Επιχειρήσεων 
 • Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Εδάφους 
 • Πρακτική Άσκηση

      7ο   ΕΞΆΜΗΝΟ                                             

     Επιλεγόμενα μαθήματα                               

 • Θεσμοί Ε.Ε. και Αγροτική Πολιτική
 • Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία       
 • Οικονομικά Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων
 • Επεξεργασία Υδάτων και Αποβλήτων
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων                   
 • Περιβάλλον και Ενέργεια -  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Γεωργική Παραγωγή & Περιβάλλον 
 • Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά 
 • Συσκευασία Τροφίμων 
 • Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

 

    8ο ΕΞΆΜΗΝΟ

    Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Πρακτική Άσκηση

    Επιλεγόμενα μαθήματα

 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων- Χρηματοδότηση
 • Αγροτική Κοινωνιολογία
 • Διαχείριση Δεδομένων

  Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
 • Αγγλική Ορολογία

       

(α)Στο τρέχον ακαδ. έτος 2019-20 από τα τέσσερα κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα τρία. 
(β) Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε επιχειρήσεις συμβεβλημένες με το ΕΚΠΑ μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 
(γ) Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτικό μάθημα που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου.

 


ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Χορηγείται πτυχίο με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε θέσεις εργασίας αντίστοιχες των συναδέλφων τους των υπόλοιπων γεωπονικών τμημάτων.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: σε οποιαδήποτε παραγωγική γεωργική μονάδα και ειδικά στις σύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με γεωργική παραγωγή αλλά και οι νέες κατευθύνσεις της γεωργικής πολιτικής στην Ε.Ε προσδίδουν βαρύτητα στο επάγγελμα των Γεωπόνων της Γεωργικής Οικονομίας.

Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
Ειδικά μαθήματα 
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
Βάση Τμήματος

0 μόρια

Αξιολογείστε το Τμήμα
Γράψτε το σχόλιο σας!
No data to display