ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας σε Παιδαγωγούς, με απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους,ως παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, στοχεύει στην διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών.
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αποσκοπεί:

 • στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα θεωρίας και μαθήματα θεωρίας-πράξης,
 • στην εκπαίδευση παιδαγωγών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγωγής και φροντίδας των μικρών παιδιών,
 • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

    ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
 • Αγωγή Βρέφους Ι
 • Παιδική Λογοτεχνία
 • Μουσικο-παιδαγωγική

 

   

     ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις
 • Προσχολική Παιδαγωγική και Θεσμοί Παιδικής Ηλικίας
 • Αγωγή Βρέφους ΙΙ
 • Παιδί και Παιχνίδι
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • Ρυθμός και Κίνηση  ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Οργάνωση Πλαισίου Μάθησης για τη Νηπιακή Ηλικία
 • Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων
 • Αγωγή Μικρού Παιδιού
 • Θεατρική Αγωγή


    ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Επικοινωνία
 • Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Νηπίων και Μεθοδολογία Εφαρμογής
 • Ημερήσια Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών
 • Αισθητική Αγωγή
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Προσχολική Ηλικία
 • Οργάνωση και Διοίκηση στην Προσχολική Αγωγή

    ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Ψυχοπαιδαγωγική στην Προσχολική Ηλικία
 • Συνεργασία και Επικοινωνία με την Οικογένεια
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ: Σχέσεις Σχολείου και Τοπικής Κοινωνίας

 

    ΕΞΑΜΗΝΟ Έ(ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 3 από τα 7)

 • Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά
 • Πρώιμη Παρέμβαση και Ένταξη
 • Αγγλική Γλώσσα - Ορολογία
 • Μουσειακή αγωγή
 • Παιδαγωγικό Περιβάλλον για Βρέφη και Μικρά Παιδιά
 • Βιωματικές Προσεγγίσεις Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Διαχείριση Μεταβάσεων στην Προσχολική ΗλικίαΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄(ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 3 από τα 7)

 • Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
 • Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Αγωγή
 • Παραμύθι και Παιδικό Θέατρο
 • Παιδαγωγική της Εικόνας
 • Εικαστική Έκφραση και Δημιουργικότητα στην Προσχολική Αγωγή
 • Κουκλοθέατρο
 • Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής ΨυχολογίαςΕΞΑΜΗΝΟ Ζ΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
 • Αξιολόγηση της Παιδαγωγικής Πράξης
 • Αγωγή Βρεφών και Μικρών Παιδιών- από τη Θεωρία στην ΠράξηΕΞΑΜΗΝΟ Ζ΄(ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 2 από τα 5)

 • Μεθοδολογία Έρευνας – Επεξεργασία Δεδομένων
 • Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Προσχολική Αγωγή
 • Κοινωνιολογικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας και δικαιώματα του παιδιού
 • Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Υλικού για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Περιβαλλοντική Αγωγή

ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

 • Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα2  


ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄(ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 2 ΑΠΌ ΤΑ 4)

 • Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά
 • Στοιχεία Οικονομίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Η΄(ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ3)

 • Πτυχιακή Εργασία


2 Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα περιλαμβάνει 24 ώρες Άσκησης εβδομαδιαίως για 13 εβδομάδες (13Χ24=312 ώρες) σε επιλεγμένες από το Τμήμα Δομές Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

 3 Οι φοιτητές που θα επιλέξουν συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας απαλλάσσονται: (α) από ένα ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του ΣΤ΄ εξαμήνου και (β) από ένα ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ του Η΄ εξαμήνου (συνολικά από 2 μαθήματα).


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία συμμετέχει στην οργάνωση και λειτουργία του Διϊδρυματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών με τίτλο “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογίων & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων με κατευθύνσεις : Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

  1.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες: 

  α) στη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

  β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και

  γ) στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας.


  1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:


  α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο.


  β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών.


  γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.  1. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.


  1. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.


  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωμάτων.


  Προοπτικές Αντιστοίχου Επαγγέλματος
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
  Αξιολογείστε το αντίστοιχο επάγγελμα
  Ειδικά μαθήματα 
  (Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
  Βάση Τμήματος

  0 μόρια

  Αξιολογείστε το Τμήμα
  Γράψτε το σχόλιο σας!
  No data to display