Υπολογισμός Μορίων ΓΕ.Λ. με το Νέο Σύστημα

v
Μάθημα Ομάδας
Βαθμός Γραπτών
Νεοελληνική Γλώσσα :
x
Αρχαία :
x
Ιστορία :
x
4ο Μάθημα :
v
x
5ο Μάθημα :
xv
x
Νεοελληνική Γλώσσα :
x
Φυσική :
x
Χημεία :
x
4ο Μάθημα :
v
x
5ο Μάθημα :
xv
x
Νεοελληνική Γλώσσα :
x
Μαθηματικά Προσανατολισμού :
x
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον :
x
4ο Μάθημα :
v
x
5ο Μάθημα :
xv
x
  • Μόρια με Ειδικό Μάθημα - Δ.Μ.Σ.
Καθαρισμός Πεδίων
Εκτύπωση Μορίων
Μηχανογραφικό
Υπολογισμός Μορίων

Μόρια Πανελλαδικών

Μόρια Σχολών με Ειδικό Μάθημα