Υπολογισμός Μορίων ΓΕ.Λ. με το Νέο Σύστημα

v
Μάθημα Ομάδας Βαθμός Γραπτών
Νεοελληνική Γλώσσα
x
Αρχαία
x
Ιστορία
x
4o Μάθημα
v
x
5ο Μάθημα
xv
x
Νεοελληνική Γλώσσα
x
Φυσική
x
Χημεία
x
4o Μάθημα
v
x
5ο Μάθημα
xv
x
Νεοελληνική Γλώσσα
x
Μαθηματικά Προσανατολισμού
x
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
x
4o Μάθημα
v
x
5ο Μάθημα
xv
x
  • Μόρια με Ειδικό Μάθημα - Δ.Μ.Σ.
Καθαρισμός Πεδίων
Εκτύπωση Μορίων
Μηχανογραφικό
Υπολογισμός Μορίων

Μόρια Πανελλαδικών

Μόρια Σχολών με Ειδικό Μάθημα